Home

Van Hamersveld Bouw B.V. is een klein c.q. middelgroot bouwbedrijf welke opdrachten realiseert van verschillende volumes voor zowel nieuwbouw, verbouw en restauratie van monumentale panden.

Wij realiseren werkzaamheden van verschillende omvang, van verbouw van een toilet tot het realiseren van een bedrijfspand of een vrijstaande woning. Wij werken direct in opdracht van de particuliere opdrachtgever of in nauwe samenwerking met eventueel een architect of bouwbegeleider maar altijd in goed en “persoonlijk” overleg. Indien een opdrachtgever het wenst kunnen wij vanaf de tekentafel tot “turn key” begeleiden en opleveren voor zowel het interieur als het exterieur.

Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaarden
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nr. 32086065